Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ενδεικτικά Έργα Νίκου Γιαλούρη
Ψηφιοποιημένη Συλλογή Έργων Νίκου Γιαλούρη και άλλων καλλιτεχνών

Η δημιουργία ψηφιακών συλλογών έργων τέχνης που μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών δημιουργούν νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί τον κύριο στόχο του παρόντος έργου της Δημοτικής Πινακοθήκης Χίου.

 

Με μια έννοια, το έργο αυτό αποτελεί τη ψηφιακή προέκταση του φυσικού χώρου της Πινακοθήκης, τη ψηφιακή εκδοχή της που σκοπό έχει να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε νέους «επισκέπτες», νέες ομάδες χρηστών, σε ανθρώπους με σχετικά ενδιαφέροντα απ’ όλο τον κόσμο.

 

Σκοπός είναι η προβολή και η παροχή πρόσβασης σε όσο το δυνατό πιο ευρύ κοινό που δεν αποτελείται μόνο από χρήστες με καλλιτεχνικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά γενικότερα, σε ένα σταθερά αυξανόμενο αριθμό χρηστών που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου και την ιστορία των ανθρώπων του. Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος του ψηφιοποιημένου περιεχομένου αποτελείται από τη συλλογή και το λοιπό αρχειακό υλικό του Νίκου Γιαλούρη, του γνωστού ζωγράφου, ποιητή και καλλιτέχνη, που καταπιάστηκε ιδιαίτερα με θέματα που σχετίζονται με την φύση, τους ανθρώπους και την παράδοση της Χίου και ως εκ τούτου, αποτελεί κοινή παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές. Επιπρόσθετα, το ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει υλικό από τη συλλογή Μηταράκη, τη συλλογή Διοματάρη, τη συλλογή Χρυσανθακόπουλου και Μελέκου καθώς και πίνακες άλλων καλλιτεχνών των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα κατέχει ο Δήμος Χίου.

 

Το σύνολο των επιλεγμένων έργων, έχουν συντηρηθεί, αξιολογηθεί, ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τόσο την προσβασιμότητα σε κάθε επίπεδο καταγεγραμμένης πληροφορίας όσο και τη διαλειτουργικότητα, δηλαδή τη συμβατότητα της παρούσας συλλογής με συλλογές άλλων πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πέρα από την πολιτιστική και πολιτισμική αξία, η συγκρότηση και διάθεση της ψηφιακής συλλογής εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς για ειδικές ομάδες χρηστών. Η σημασία συγκρότησης και διάθεσης μέσω νέων τεχνολογιών των συλλογών αυτών είναι διττή: θα αποτελέσει σαφώς ένα προϊόν προβολής του πολιτισμού της Χίου (τουριστικό / πολιτιστικό προϊόν), και παράλληλα θα αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης (κεφάλαιο γνώσης) που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάσωση και επεξεργασία του πολιτιστικού πλούτου της Χίου. Η διάσωση των τεκμηρίων που αποτελούν την ψηφιακή συλλογή, ενός θησαυρού ανεκτίμητης σημασίας, αποτελεί την σημαντικότερη συνεισφορά του έργου στον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.