Η Ζωγραφική Ως Έκφραση Συναισθημάτων

Όλες οι τέχνες εκφράζουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας σε κάποιον βαθμό. Σε αντίθεση με την πραγματικότητα, οι διάφορες μορφές τέχνης συγκεντρώνονται στην έκ...

View

Οι Εικαστικές Τέχνες στην Αρχαιότητα

Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος επιθυμούσε να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο των όσων αντιλαμβανόταν με τις αισθήσεις του. Γι’ αυτό το λόγο και προσπάθησε να απεικονί...

View